Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829453 nr. 463

29 453 Woningcorporaties

Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2017

Met deze brief informeer ik u over het vandaag ontvangen besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Naar het oordeel van de Commissie moeten woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) worden aangemerkt als aanbestedende diensten en moeten ze voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Nederland kan binnen twee maanden reageren op het oordeel. Ik ga de overwegingen van de Commissie bestuderen en zal de Kamer informeren over mijn reactie en over het besluit dat de Commissie naar aanleiding daarvan neemt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren