Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729453 nr. 435

29 453 Woningcorporaties

Nr. 435 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 18 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat langetermijneffecten voor de liquiditeitsbuffer van de gezamenlijke corporaties nog onvoldoende inzichtelijk zijn;

overwegende dat duidelijk moet zijn welk financieel risico op termijn door corporaties nog gelopen wordt;

verzoekt de regering, de langetermijneffecten voor de liquiditeitsbuffer van de gezamenlijke corporaties voor 1 juli 2017 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes