Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629453 nr. 406

29 453 Woningcorporaties

Nr. 406 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel woningcorporaties risico lopen bij het borgingssysteem door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, alsmede de publieke achtervangers zijnde het Rijk en gemeenten;

overwegende dat banken wel voordelen hebben aan de rente over de leningen, maar verder risicoloos zijn;

constaterende, dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft geadviseerd om banken een financieel risico te laten dragen;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manieren banken kunnen meedragen in de financiële risico's bij het verstrekken van geborgde leningen, en dit te betrekken bij een verdere uitwerking van de regelgeving rond het Waarborgfonds Sociale Woningbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir