Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629453 nr. 405

29 453 Woningcorporaties

Nr. 405 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nadere regels voor risicobeheersing in het licht van de borgingsmogelijkheden ten behoeve van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw momenteel worden voorbereid;

constaterende dat nadrukkelijke inbreng van de zijde van de Kamer wenselijk is;

verzoekt de regering, de nadere regels voor risicobeheersing in het licht van de borgingsmogelijkheden ten behoeve van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw uitsluitend met een algemene maatregel van bestuur aan de Kamer voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes