Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629453 nr. 403

29 453 Woningcorporaties

Nr. 403 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in het verleden een ongunstige rol heeft gespeeld bij het ontstaan van financiële problemen bij woningcorporaties;

overwegende dat het WSW tot 2007 controle op besteding van geborgde middelen per project kon toepassen wegens borging per project maar daarna overging op borging voor een periode en over de hele geborgde balans van de toegelaten instelling;

overwegende dat dit niet heeft bijgedragen aan de beheersing van financiële risico's door woningcorporaties;

overwegende dat zowel het WSW als de Minister hard op weg is om de rol van het WSW flink te verbeteren en te verstevigen;

overwegende dat in dit verband nog wordt gesproken over de controle op de besteding van geborgde lening gelden door het WSW;

overwegende dat niet valt in te zien waarom controle op besteding van geborgde middelen bij Toegelaten Instellingen niet of slechts beperkt zou hoeven plaatsvinden;

verzoekt de regering om, in haar overleg met het WSW aan te sturen op controle van besteding van geborgde leningen per project per corporatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet