29 453 Woningcorporaties

Nr. 312 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN C.S.

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister voor Wonen en Rijksdienst het toezicht op woningcorporaties direct onder ministeriële verantwoordelijkheid wil brengen;

overwegende dat de commissie-Hoekstra uitging van continuering van het financiële toezicht bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting;

overwegende dat effectief toezicht onafhankelijk gepositioneerd moet zijn ten opzichte van de beleidsmakers;

verzoekt de regering om, voorafgaand aan de novelle op de herzieningswet, de Kamer een overzicht te sturen met de voorziene waarborgen die moeten voorkomen dat toezicht onder directe ministeriële verantwoordelijkheid ondergeschikt wordt aan beleidsmatige afwegingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Knops

Klein

Voortman

Naar boven