Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 271

29 453 Woningcorporatie

Nr. 271 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MONASCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 261

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bijdrage van de banken aan de sanering van de «derivatenschuld» van Vestia volstrekt onvoldoende is;

overwegende dat de banken hun zorgplicht niet zijn nagekomen;

roept de regering, op om alles in het werk te stellen om Vestia de betrokken banken aansprakelijk te laten stellen voor het debacle met de derivaten en daar waar mogelijk, Vestia te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch