Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 270

29 453 Woningcorporaties

Nr. 270 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN MONASCH

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de mogelijkheid tot extra belastingaftrek van onderhoudskosten voor eigenaren van monumentenwoningen te onderzoeken en de voorgenomen wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) in verband met woonruimte in beschermd monument en beschermd stads- en dorpsgezicht in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Monasch