Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 269

29 453 Woningcorporaties

Nr. 269 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de in het Kunduzakkoord geplande verhuurdersheffing te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut