Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 268

29 453 Woningcorporaties

Nr. 268 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat alle woningcorporaties door banken en financiers niet langer als professionele belegger worden gekwalificeerd, opdat zij uit hoofde van de in de Wet op het financieel toezicht vastgelegde zorgplichtregels de hoogste bescherming krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut