Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 267

29 453 Woningcorporaties

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat alleen toegelaten instellingen en pensioenfondsen bezit van Vestia, niet bestemd voor particulier gebruik, mogen opkopen en deze woningen maatschappelijk gebonden eigendom moeten blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut