Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 264

29 453 Woningcorporaties

Nr. 264 MOTIE VAN HET LID LUCASSEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nu al meer dan 300 000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland zijn gekomen en dat dit aantal bij ongewijzigd beleid de komende jaren explosief zal toenemen;

constaterende dat Nederlandse woningcorporaties van plan zijn flink te investeren in de bouw en exploitatie van huisvesting voor arbeidsmigranten;

van mening dat de schaarse middelen van corporaties besteed moeten worden aan het oplossen van de wachtlijsten, het gebrek aan studentenkamers en voor investeringen in huisvesting voor ouderen;

verzoekt de regering, te voorkomen dat woningcorporaties gaan bijdragen aan het huisvesten van arbeidsmigranten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucassen