Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 263

29 453 Woningcorporaties

Nr. 263 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het puntenstelsel voor onzelfstandige woningen het niet toestaat dat verhuurders de kosten van de aanschaf van zonnepanelen doorbelasten aan hun huurders;

overwegende dat de aanschaf van zonnepanelen leidt tot een lagere energierekening;

verzoekt de regering, het puntenstelsel voor onzelfstandige woningen zodanig aan te passen dat het voor verhuurders mogelijk wordt om investeringen in zonnepanelen in de huurprijs door te berekenen, op voorwaarde dat de huurder ook profiteert van de lagere energierekening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Van Tongeren