Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 262

29 453 Woningcorporaties

Nr. 262 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VOORTMAN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het de regering met deze specifieke maatregel van extra huurverhoging voor huurders in monumenten en beschermde stadsgezichten te doen is om het wonen in een monument duurder te maken voor huurders, waarmee deze maatregel vergelijkbaar is met de maatregel van schaarstepunten, ook wel Donnerpunten genoemd;

overwegende dat het onwenselijk is dat monumentale binnensteden en wijken onbereikbaar worden voor lage en modale inkomens, waardoor er een monocultuur zal ontstaan in deze wijken.

overwegende dat er een aanzienlijk aantal volkswijken onder het nieuwe regime gaan vallen, zoals Betondorp in Amsterdam en het Valkenboskwartier in Den Haag, waardoor de huren in deze wijken tot honderden euro’s per maand zullen stijgen,

roep de regering op, deze maatregel in te trekken,

roept de regering, op om met een nieuw voorstel te komen waardoor betaalbaar wonen in een monumentale wijk of beschermd stadsgezicht bereikbaar blijft voor lage en modale inkomens en de continuïteit van de monumenten en beschermde stadsgezichten gewaarborgd blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Voortman