Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 261

29 453 Woningcorporaties

Nr. 261 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bijdrage van de banken aan de sanering van de «derivatenschuld» van Vestia volstrekt onvoldoende is;

overwegende dat de banken hun zorgplicht niet zijn nagekomen;

roept de regering, op om alles in het werk te stellen om de betrokken banken aansprakelijk te stellen voor het Vestia-debacle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch