Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 260

29 453 Woningcorporaties

Nr. 260 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal verhuizingen blijft afnemen en inmiddels historisch laag is;

overwegende dat door de invoering van de 25 extra WWS-punten in schaarstegebieden nog minder mensen verhuizen;

constaterende dat het daardoor voor starters nauwelijks mogelijk wordt om een woning te vinden;

constaterende dat als er een woning vrijkomt, de huur van een vrijkomende woning voor een starter met € 120 per maand kan stijgen;

constaterende dat door dit beleid de starter de rekening betaalt en de zittende huurder wordt ontzien;

verzoekt de regering, deze voor starters dramatische maatregel in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch