Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 259

29 453 Woningcorporaties

Nr. 259 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bedrijfslasten van corporaties blijven stijgen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen in haar overleg met de corporaties dat de bedrijfslasten voor een periode van ten minste vier jaar niet langer mogen stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch