Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 258

29 453 Woningcorporaties

Nr. 258 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de brede investeringsopgave in Rotterdam-Zuid uniek is;

overwegende dat hier een erkende taak en verantwoordelijkheid voor het Rijk ligt;

verzoekt de regering, deze opgave mee te nemen in de begroting 2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch