Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 241

29 453 Woningcorporaties

Nr. 241 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 235

Voorgesteld 20 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er bij de in problemen geraakte corporatie Vestia sprake is geweest van een falend beleid van de bestuurder en toezicht door de toezichthouders,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting de geleden schade gaat verhalen op een eventueel afgesloten bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering en indien deze niet tot uitbetalen hoeft over te gaan of niet voor het volledige bedrag zal uitbetalen, erop toe te zien dat het restant van de schade via een civiele procedure bij de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders zal worden verhaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Karabulut