29 453 Woningcorporaties

Nr. 240 MOTIE VAN HET LID LUCASSEN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat woningcorporatie Vestia in de problemen is geraakt door het aangaan van complexe financiële constructies;

verzoekt de regering bij het onderzoek naar het schandaal rond Vestia de rol van banken en financiële instellingen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucassen

Naar boven