29 453 Woningcorporaties

Nr. 239 MOTIE VAN HET LID LUCASSEN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat woningcorporatie Vestia door slecht bestuur en falend toezicht is opgezadeld met een tekort van miljarden euro's;

constaterende, dat de voormalig directeur van Vestia naast een jaarsalaris van 0,5 mln. bij zijn vertrek nog eens 3,5 mln. ontving;

constaterende, dat dit obscene bedrag geen deel uitmaakte van de vertrekregeling uit zijn arbeidsovereenkomst, maar «slechts» diende ter afkoop van andere afspraken;

constaterende, dat het bestuur van Vestia weigert opheldering te geven over de beloningsafspraken met de voormalig directeur;

verzoekt de regering volledige openheid te eisen over beloningen, vertrekregelingen, bonussen en declaraties bij Vestia en de overige woningcorporaties die door slecht financieel beleid in de problemen dreigen te komen en de Kamer hier binnen zes weken over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucassen

Naar boven