29 453 Woningcorporaties

Nr. 238 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, de problemen bij Vestia en de mogelijke problemen bij de 24 corporaties die zich thans in de gevarenzone begeven, alsook bij mogelijke andere in de toekomst gelegen problemen bij corporaties;

verzoekt de regering corporaties in voorkomende gevallen indien dit noodzakelijk wordt geacht direct onder het toezicht van de toezichthouder te stellen;

verzoekt de regering tevens zo nodig met noodwetgeving te komen indien juridische belemmeringen de toezichthoudende functie van de minister gebaseerd op de Woningwet bemoeilijken dan wel verhinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Naar boven