29 453 Woningcorporaties

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID MONASCH

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de reactietijd vanuit het ministerie op het bekend worden van de problemen bij Vestia mede door de opstelling van Vestia te lang heeft geduurd;

overwegende, dat de duur tussen het bekend worden van de grote financiële problemen bij Vestia en de informatievoorziening naar de Kamer te lang op zich heeft laten wachten, te weten pas na het aantreden van een nieuwe minister;

verzoekt de regering inzake de problemen bij de 24 corporaties die zich thans in de gevarenzone begeven alsook bij mogelijke andere in de toekomst gelegen gevallen, de Kamer daar direct van op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch

Naar boven