29 453 Woningcorporaties

Nr. 235 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KARABULUT

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er bij de in problemen geraakte corporatie Vestia sprake is geweest van een falend beleid van de bestuurder en toezicht door de toezichthouders;

verzoekt de regering om de geleden schade te verhalen op een eventueel afgesloten bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering en, indien deze niet tot uitbetalen hoeft over te gaan of niet voor het volledige bedrag zal uitbetalen, het restant van de schade via een civiele procedure bij de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders te verhalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Karabulut

Naar boven