Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129453 nr. 193

29 453 Woningcorporaties

Nr. 193 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN KARABULUT

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat inmiddels steeds duidelijker wordt dat door de met Brussel overeengekomen inkomensgrens van € 33 613 voor het toewijzen van corporatiewoningen met een huur tot € 652,52 per maand veel huishoudens in de problemen komen bij het vinden van geschikte woonruimte, en de woningmarkt verder op slot is geraakt;

verzoekt de regering opnieuw met de Europese Commissie in onderhandeling te treden om te komen tot een ruimere definitie van de doelgroep die in aanmerking zou moeten komen voor vrijkomende sociale huurwoningen van woningcorporaties, en over de resultaten met de Kamer te overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Karabulut