Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129453 nr. 175

29 453 Woningcorporaties

Nr. 175 MOTIE VAN HET LID VAN BOCHOVE

Voorgesteld 28 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een goede implementatie van welke beschikking inzake staatssteun dan ook, zorgvuldige vormgeving en afstemming met sector en parlement vergt;

verzoekt de regering dit overleg met de sector te voeren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove