Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729452 nr. 215

29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel

Nr. 215 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld 4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aanbesteding van forensische zorg kan leiden tot een te grote nadruk van de inkoop op prijs in plaats van op de kwaliteit van de geleverde zorg;

van mening dat er bij de inkoop van forensische zorg ingekocht moet worden op prijs én kwaliteit;

verzoekt de regering de forensische zorg niet aan te besteden op de manier zoals nu wordt voorgesteld en in plaats daarvan alternatieven uit te werken waarbij prijs en kwaliteit gelijkwaardig zijn, en de Tweede Kamer over deze alternatieven te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg