Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029447 nr. 53

29 447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld 4 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Sanquin graag meer mannelijke donoren wil werven om de bloedvoorraad op peil te houden;

constaterende dat mannen die seks hebben met mannen (MSM) de facto worden uitgesloten van bloeddonatie omwille van de veiligheid van bloed, en daarmee onderscheid wordt gemaakt op basis van seksuele gerichtheid;

constaterende dat er tot op heden geen onderzoek is gedaan naar risico-inschatting als selectiecriterium voor MSM, en Sanquin en VWS daarom geen uitsluitsel kunnen geven over individuele risico-inschatting als veilige selectiemethode;

verzoekt de regering, om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het effect van het donorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag op de veiligheid van bloed, en de mogelijkheden om het Nederlandse donorselectiebeleid op basis van doelgroepen te veranderen in een donorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag zonder dat daarbij de veiligheid van het bloed in het geding komt;

verzoekt de regering tevens, een tijdpad op te stellen met betrekking tot dit onderzoek, en de Kamer daarover te informeren, alsmede over de onderzoeksopzet voordat het onderzoek van start gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Pia Dijkstra

Tellegen