Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229427 nr. 90

29 427 ILO-verdragen

Nr. 90 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 4 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huishoudelijk personeel bij ziekte ten minste zes weken 70% van het laatst verdiende loon of het minimumloon moet worden doorbetaald;

constaterende dat de kantonrechter heeft geoordeeld dat de thuiszorginstelling op grond van de administratieovereenkomst dit loon tijdens ziekte dient te betalen en dat deze betaling door de thuiszorginstelling moet worden geclaimd bij de gemeente;

constaterende dat organisaties als ActiZ het volstrekt onjuist vinden dat de kantonrechter de thuiszorgorganisatie opdraagt, een arbeidsrechtelijke verplichting tussen cliënt en alfahulp over te nemen;

van mening dat deze situatie van onduidelijkheid en tegenspraak door gezagshebbende instanties en personen niet langer kan voortduren;

verzoekt de regering, over deze kwestie contact op te nemen in een gesprek met de betreffende instellingen/organisaties in kwestie (zoals ActiZ en BTN) om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en alle belanghebbende duidelijkheid te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum