Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429421 nr. 6

29 421
Aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

nr. 6
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 april 2004

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

Op blz. 2 wordt aan het slot van artikel 5 de zinsnede «Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet ambulancevervoer, artikel 4.» vervangen door:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet ambulancevervoer, artikel 4.

II

Op blz. 45 worden in artikel 3 de eerste twee tekstregels vervangen door:

Indien artikel 50 van het bij koninklijke boodschap van 29 maart 2001.