Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529407 nr. 197

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 197 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2014

Bij brief van 12 september 2014 (Kamerstuk 29 407, nr. 195) hebben wij de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het WODC rapport over het au-pairbeleid en hebben wij enkele voorstellen gedaan om het beleid aan te passen.

De reacties van meerdere Tweede Kamerfracties alsmede de branche organisatie voor au-pairbureaus (Bonapa) hebben ons doen besluiten om twee van de aangekondigde maatregelen niet door te zetten. Het betreft hier het terugbrengen van het maximaal aantal uur dat een au pair per week mag werken van 30 naar 20 uur en het verplicht stellen van een taalcursus. De overige aangekondigde maatregelen willen we wel doorvoeren. Het gaat dan om de intensievere handhaving en het ondertekenen van een bewustverklaring door gastgezinnen.

We gaan er van uit dat door een intensievere handhaving van de bestaande regels en het creëren van meer bewustzijn van het culturele karakter van de au-pairregeling oneigenlijk gebruik van de regeling vooralsnog kan worden tegengegaan. We zullen ook met Bonapa in gesprek gaan welke rol zij kunnen vervullen in het versterken van het culturele karakter.

We willen na twee jaar wel bezien in hoeverre de doorgevoerde maatregelen het beoogde effect hebben gehad.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Azmani hebben wij bijgevoegd en zijn beantwoord in het licht van de hiervoor genoemde aanpassingen (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 239).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher