Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429407 nr. 192

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2014

Met deze brief bied ik u het onderzoeksrapport aan van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum «Au pairs in Nederland: Culturele uitwisseling of arbeidsmigratie?»1.

Met het toezenden van dit rapport kom ik tegemoet aan de toezegging van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het Algemeen Overleg over arbeidsmigratie op 17 januari 20132, om u te informeren over de uitkomsten van het WODC-rapport naar het gebruik van de au-pairregeling.

Ik verwacht u deze zomer een kabinetsreactie toe te zenden naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoeksrapport.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 29 407, nr. 161.