Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329407 nr. 169

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 169 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse arbeidsmarkt per 1 januari 2014 zal worden opengesteld voor Roemenen en Bulgaren;

van mening dat dit funest is voor onze arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in Nederland;

verzoekt de regering, de Nederlandse arbeidsmarkt niet open te stellen voor Roemenen en Bulgaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener