Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329407 nr. 167

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 167 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werknemers in een noodsituatie goed met elkaar en met de hulpdiensten moeten kunnen communiceren en arbeidsmigranten in een beperkt aantal risicovolle beroepen daarom aan een taaleis moeten voldoen;

constaterende dat, zoals uit het eindrapport Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie blijkt, niet-Nederlandse werknemers vaker slachtoffer zijn van een (meldingsplichtig) ongeval dan Nederlandse werknemers en dat in de periode 2007 tot en met 2009 bij 53 van de 770 ongevallen expliciet melding is gemaakt van onvoldoende begrip van de gebruikte voertaal;

verzoekt de regering, de taaleis voor arbeidsmigranten uit te breiden naar alle sectoren waar het niet beheersen van de Nederlandse taal het risico op een ongeval doet toenemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt