Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329407 nr. 166

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 166 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN HAMER

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat arbeidsmigranten hier komen om te werken en niet om in een uitkering terecht te komen;

constaterende dat het verblijfsrecht van arbeidsmigranten beëindigd kan worden bij een beroep op de openbare middelen;

constaterende dat onlangs ook de Centrale Raad van Beroep uitgesproken heeft dat enkel de IND voorafgaand aan bijstandsverstrekking kan toetsen of een beroep hierop gevolgen heeft voor het rechtmatig verblijf, waardoor bij beëindiging van rechtmatig verblijf van een arbeidsmigrant, na ommekomst van de finale vertrektermijn, daadwerkelijk overgegaan kan worden tot uitzetting door de Dienst Terugkeer en Vertrek;

verzoekt de regering om, binnen het Europees recht, wettelijk te verankeren dat gemeenten bij een bijstandsaanvraag van een EU-migrant, voorafgaand aan het toekennen van een bijstandsuitkering, gaan toetsen bij de IND of de bijstandsaanvraag gevolgen heeft voor het rechtmatig verblijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azmani

Hamer