Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329407 nr. 152

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2012

Op verzoek van uw Kamer stuur ik u ter voorbereiding op het Algemeen Overleg over EU-arbeidsmigratie en de aanpak van malafide uitzendbureaus op 29 november a.s. nadere informatie over de beleidsprioriteiten in deze.

In het regeerakkoord is afgesproken om het project EU-arbeidsmigratie en het programma Aanpak Malafide Uitzendbureaus met kracht uit te voeren.

Tijdens het overleg zou ik graag met u spreken over de voortgang van de maatregelen om EU-arbeidsmigratie in goede banen te leiden. In het bijzonder komen wat mij betreft de aanpak van malafide uitzendbureaus en de bestrijding van allerlei vormen van uitbuiting aan de orde, waaronder schijnzelfstandigheid in de bouw.

Bij de begrotingsbehandeling in december komen de verschillende beleidsprioriteiten op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid in samenhang aan de orde.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. F. Asscher