29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 951 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN RUDMER HEEREMA

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wielerwegwedstrijden onder druk staan, omdat er een capaciteitsgebrek is bij de politie waardoor er onvoldoende motoragenten beschikbaar zijn;

van mening dat tekorten bij de politie er niet toe zouden moeten leiden dat wielerwegwedstrijden ingekort of geannuleerd dreigen te worden;

constaterende dat er al diverse onderzoeken zijn uitgevoerd en er besprekingen zijn geweest om alternatieve oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld door het inzetten van goed opgeleide, gecertificeerde burgermotorverkeersregelaars die de politie-inzet bij de begeleiding van wedstrijden gedeeltelijk of zelfs grotendeels kunnen verminderen;

verzoekt de regering, hier een oplossing voor te vinden, bijvoorbeeld door een wijziging van de Wegenverkeerswet te overwegen voor de langere termijn en voor de korte termijn te bezien of een gereguleerde pilot uitkomst kan bieden, zodat gebrek aan politie-motorondersteuning bij wielerwedstrijden er niet toe hoeft te leiden dat wedstrijden geannuleerd hoeven te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Rudmer Heerema

Naar boven