Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 840

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 840 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2020

Per brief heb ik uw Kamer op 10 september 2019 (Kamerstuk 29 398 nr. 743) geïnformeerd over de ondersteuning van het CBR door de heer Pier Eringa. Met zijn kennis en expertise heeft hij de nodige inzichten weten te vergaren. Hierbij stuur ik u bijgaand het eindrapport van de heer Eringa1.

Deze inzichten hangen samen met zowel de eindrapportage van het SWOV-onderzoek naar de stelselherziening medische rijgeschiktheid, als het rapport van het CBR over mogelijke verbeteringen in de uitvoering. De SWOV heeft aangegeven de eindrapportage van het onderzoek eind september 2020 op te leveren. In het najaar van 2020 volgt een inhoudelijke reactie op al deze elementen die dan in samenhang worden bekeken.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.