Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 837

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 837 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat verkeershufters veel leed veroorzaken;

overwegende het feit dat naast een hogere kans op beboeting een directe confrontatie met de gevolgen van het eigen verkeersgedrag effectief kan zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze daders van ernstige verkeersdelicten geconfronteerd kunnen worden met de gevolgen van hun daden, door het werken met slachtoffers onderdeel te laten uitmaken van een mogelijke taakstraf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk