Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 834

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 834 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat fietsers op basis van artikel 185 van de Wegenverkeerswet een andere status genieten dan automobilisten als het gaat om aansprakelijkheid;

verzoekt de regering voor het algemeen overleg Verkeershandhaving een overzicht te geven van de wijze waarop aansprakelijkheid in het verkeer voor fietsers geregeld is en te bezien of hier wijzigingen in moeten aangebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Remco Dijkstra