Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 833

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 833 MOTIE VAN HET LID POSTMA

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer mensen worden staande gehouden voor risicovol rijgedrag, waarbij uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de huidige cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG) die hierbij wordt opgelegd niet effectief lijkt te werken;

overwegende dat van de EMG-deelnemers 49% binnen twee jaar recidiveert met een nieuw EMG-gerelateerd delict;

overwegende dat het van belang is dat effectieve maatregelen kunnen worden opgelegd om hufterig gedrag in het verkeer tegen te gaan en recidive te voorkomen;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de huidige cursus EMG verbeterd zou kunnen worden en in hoeverre andere technische mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een snelheidsbegrenzer, zouden kunnen helpen om risicovol rijgedrag en recidive tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma