Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 832

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 832 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN AGEMA

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een sterke toename in het gebruik van lachgas plaatsvindt;

van mening dat dit voor zowel de verkeersveiligheid als de volksgezondheid een zeer slechte ontwikkeling is;

verzoekt de regering, in haar verkeerscampagnes ook het tegengaan van het gebruik van lachgas mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Agema