Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 805

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 805 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 20 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat motorrijders relatief kwetsbaar zijn in het hedendaagse verkeer en de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers aandacht behoeft;

constaterende dat er bij de inrichting van de weg en aanleg van weginfrastructuur nog steeds onnodig obstakels zijn, of zelfs worden geplaatst, waaraan motorrijders zich levensgevaarlijk kunnen verwonden, terwijl dat niet nodig is;

overwegende dat de Minister miljoenen euro's ter beschikking heeft gesteld om de verkeersveiligheid op gemeentelijke en provinciale te vergroten;

verzoekt de regering, de ervaringen van de motorrijdersactiegroep en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging te gebruiken om waar mogelijk wegbeheerders te wijzen op gevaarlijke situaties voor motorrijders en deze zo spoedig mogelijk indien mogelijk te verhelpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Van Brenk

Sienot