Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 804

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 804 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 20 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat drugsgebruik in het verkeer helaas een blijvend verschijnsel is, waar continu aandacht voor moet zijn, in combinatie met preventie, handhaving en sanctionering;

overwegende dat het al lang geleden is dat er een breed onderzoek is gedaan naar met name drugsgebruik in het verkeer en nieuwe drugssoorten die zich aandienen;

van mening dat drugs in het verkeer alleen adequaat aangepakt kan worden als het probleem duidelijk in kaart wordt gebracht;

verzoekt de regering, een breed onderzoek te laten uitvoeren naar drugsgebruik in combinatie met verkeersdeelname en beweegredenen van individuen, en de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Van Brenk

Van der Graaf