Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 794

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 794 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2020

Voorafgaand aan het AO Verkeersveiligheid van 5 februari 2020 stuur ik u de onderliggende gegevens inzake het aangeven van snelheden op matrixborden1, zoals is verzocht in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 22 januari 2020. De gegevens betreffen een inventarisatie van de types matrixborden en wegkantstations, die bepalend zijn voor welke maximumsnelheid is weer te geven.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl