Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 788

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 788 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2020

Hierbij geef ik aan hoe ik voornemens ben invulling te geven aan de gewijzigde motie1 van het lid Postma c.s. over het waar mogelijk standaard inzetten van matrixborden om de juiste van toepassing zijnde snelheid aan te geven. Met deze motie wordt beoogd de duidelijkheid voor weggebruikers bij verschillende en veranderende maximumsnelheden te bevorderen.

Achtergrond

Matrixborden zijn elektronische signaalgevers en worden momenteel ingezet voor afwijkende situaties, zoals een waarschuwing voor een nadere file. De snelheden op een matrixbord gelden als maximale snelheden, niet als adviessnelheden.

Mogelijkheden om reguliere snelheidslimieten op matrixborden aan te geven

Naar aanleiding van de motie heb ik een inventarisatie laten uitvoeren naar de mogelijkheden van de bestaande matrixborden. Ongeveer 15% van de matrixborden is geschikt om alle maximumsnelheden te tonen. Overigens staan matrixborden op circa een derde van het hoofdwegennet.

Een grote groep matrixborden (36%) kan niet meer dan 90 km/h weergeven. De inventarisatie toont uiteindelijk aan dat er een beperkt aantal trajecten is waar de geldende maximumsnelheid zowel overdag als ’s avonds kan worden weergegeven op de huidige matrixborden. Door het gebruiken van matrixborden voor het weergeven van reguliere snelheidslimieten zouden grote inconsistenties ontstaan in de manier waarop snelheden worden weergegeven. Dit komt de duidelijkheid voor weggebruikers niet ten goede.

Hoewel ik het beoogde doel van de motie ondersteun, moet ik concluderen dat de inzet van de matrixborden beperkte mogelijkheid biedt voor het bevorderen van de duidelijkheid voor de weggebruiker. In mijn overweging neem ik ook mee dat de uitvoering van de motie kan zorgen voor een verlies van de attentiewaarde van matrixborden bij de weggebruiker door het permanent tonen van informatie, in plaats van bijzondere situaties. Dit kan een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid.

Huidige mogelijkheden

Ik zie tegelijkertijd andere manieren om de weggebruiker actief te informeren over de geldende snelheid. Zo stelt Rijkswaterstaat informatie over actuele maximumsnelheden, spitsstroken en matrixborden digitaal beschikbaar vanuit het programma Talking Traffic. Sinds september 2019 wordt deze informatie weergegeven in de app van Flitsmeister met circa 1,6 miljoen gebruikers. Actuele en betrouwbare informatie over de bijzondere maximumsnelheden is op deze wijze beschikbaar op het gehele rijkswegennet, ook waar geen matrixborden aanwezig zijn.

Toekomstige ontwikkelingen

Het vervangen van oude type matrixborden en wegkantstations, die de matrixborden aansturen, gebeurt in de komende jaren. Deze nieuwere types kunnen de geldende snelheid wel doorgeven. Dit proces zal echter niet eerder dan 2027 gereed zijn. De effecten hiervan op de begrijpelijkheid voor weggebruikers en de verkeersveiligheid zullen te zijner tijd nader moeten worden onderzocht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstuk 35 300 XII, nr. 54