Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 785

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 785 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 778

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het CBR een periode doormaakt waarin er, vanwege vele redenen, een achterstand is opgelopen in de afgifte van rijbewijzen en het tijdig beoordelen van medische dossiers,

verzoekt de regering, na te denken over een stelselherziening in de werkwijze en het proces om te komen tot de beoordeling van geschiktheid bij medische dossier om zo vlotter en beter klanten te kunnen helpen,

verzoekt de regering, de Kamer hiervoor uiterlijk voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Schonis

Van der Graaf