Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029398 nr. 780

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 780 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat structurele oplossingen ontbreken in het plan van aanpak om de chaos bij het CBR permanent op te lossen;

van mening dat dit wel noodzakelijk is om de kwaliteit voor langere termijn te borgen;

verzoekt de regering, om het CBR een plan van aanpak met structurele oplossingen te laten voorbereiden en dat te betrekken bij de stelselherziening begin volgend jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst