Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929398 nr. 723

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 723 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wielerkoersen leuk zijn;

overwegende dat wielerkoersen in Nederland in het nauw komen doordat de begeleiding door politiemensen op de motor om diverse redenen minder zal plaatsvinden;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat in overleg met de relevante wielerbonden en motorverenigingen voor 1 november 2019 naar een toereikende oplossing gewerkt wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Von Martels

Schonis

Van Brenk

Gijs van Dijk