29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 652 MOTIE VAN HET LID VON MARTELS C.S.

Voorgesteld 17 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de snorfiets in de praktijk vaak een bromfiets is (als je kijkt naar gewicht, vermogen, volume en snelheid);

overwegende dat de oorspronkelijke doelgroep voor de snorfiets de elektrische fiets heeft ontdekt;

overwegende dat de snorfiets verhoudingsgewijs veel bij ongelukken betrokken is;

overwegende dat de SWOV constateert dat een groot deel van het ernstig hoofdletsel onder snorfietsers voorkomen had kunnen worden als een helm gedragen was en dat het percentage hersenletsel onder snorfietsers beduidend hoger is dan onder bromfietsers en motorrijders;

verzoekt de regering, de Kamer spoedig een wetsvoorstel voor te leggen waarbij het dragen van een helm verplicht wordt voor snorfietsers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Van der Graaf

Kröger

Laçin

Naar boven